1. junij 2017

 

Vlada RS priznala navedbe iz javnih pisem predsedniku vlade, dr. Miru Cerarju

 

V obvestilu za javnost 23. maja 2017 in na tiskovni konferenci 25. maja 2017 je vlada priznala, da dogovor s predsednikom vlade ni bil realiziran na način, kot je bil dogovorjen, ter da so obtožbe proti meni namenjene izključevanju iz usklajevalnih procesov pri ustanavljanju državnega javnega zavoda in onemogočanju nadaljnjega sodelovanja.

 

Temelj dogovora s predsednikom vlade, dr. Mirom Cerarjem, ni bilo poljubno preoblikovanje Ksevta, ampak omogočanje Ksevta kot raziskovalno-razvojne humanistične inštitucije. Z vstopom vlade v ustanoviteljstvo naj bi se zagotovilo sistemsko financiranje tekočega poslovanja, predvsem plač raziskovalcev, izobraževalnega in turističnega kadra. Prav tako je bilo dogovorjeno sistemsko financiranje programa in ne zgolj “možnost sodelovanja na razpisih”. Predsednik vlade je sprejel argumentacijo, da če se že ustanavlja namensko državno inštitucijo, ji je potrebno finančno omogočiti dolgoročno načrtovanje dejavnosti, ker obsežnejših vesoljskih in kulturnih projektov ne moreš razvijati na mesečni ravni ali iz posamičnega razpisa, temveč je potrebno večletno načrtovanje ter odgovorno sodelovanje z mednarodnimi partnerji in sponzorji. Dogovor je obsegal sistemsko financiranje v višini 200.000 EUR za tekoče delovanje ter 100.000 EUR za razvoj in izvajanje programa. Prvi del naj bi krilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), drugi del pa polovično Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter polovično Ministrstvo za kulturo (MK). To je bil dogovor, na osnovi katerega bi državni javni zavod lahko stabilno izvajal svojo dejavnost ter pridobival dodatna sredstva z lastno turistično dejavnostjo in sodelovanjem predvsem na evropskih raziskovalno-razvojnih (Obzorje 2020) in kulturnih (Ustvarjalna Evropa) razpisih. Naj bo jasno — rešitev, ki jo ponuja ekipa Tadeja Slapnika, temeljito odstopa od tega dogovora.

 

Slapnik je prav tako priznal, da sem bil iz usklajevanja izločen zaradi obremenjujočih obtožb o neupravičenem trošenju proračunskih sredstev, finančne izgube, ki je nastala v zavodu ter še “drugih neznanih nezakonitih ravnanj”. Brez sprenevedanja; leta 2015 je sedaj že odstavljena ministrica z kulturo, Julijana Bizjak Mlakar, ukinila celotno financiranje občinskega javnega zavoda preko 67. člena ZUJIK; s pomočjo prav tako sedaj že odstavljene uradnice MK, Biserke Močnik, ter nižjega uradnika MK, Matjaža Šekoranje, je proizvedla “inšpekcijsko mnenje” o neupravičeni rabi sredstev, pri tem, da to mnenje ni pravnomočno in že ves čas služi zgolj kot orodje za diskreditacijo (za to obstajajo zadostni dokazi, da lahko pred ustreznimi organi to tudi dokažemo). Kot se je izrazila vlada, je za ta dolg odgovornost prevzel župan Občine Vitanje, Mirko Polutnik. Vse to je pomenilo skoraj dvoletno zavlačevanje realizacije dogovora s predsednikom vlade, ki bi moral biti izveden že do konca leta 2015.

 

Slapnikova ekipa je “reševala” zgolj posledice političnih odločitev svojih lastnih ministrov (Mlakarjeve, Peršaka in Počivalška) ter izvajala načrtno socialno in poslovno uničevanje prvotnih ustanoviteljev ter obstoječe humanistične dejavnosti, da bi se pričelo gospodarsko okoriščanje z ikoničnim arhitekturnim objektom in mednarodno prepoznavnim imenom.

 

Napočil je trenutek, ko se bo moral predsednik vlade opredeliti do svoje dane obljube ali pa identificirati politično odgovornost za nastalo škodo in jo nemudoma sanirati. Mandat se mu izteka in s tem tudi možnost za potrditev svoje politične verodostojnosti.

 

Miha Turšič
soustanovitelj Ksevta

 

 

 

 

 

 

Spoštovani Predsednik vlade RS, dr. Miro Cerar.

 

 

 

 

6/6, Helsingør, 22. maj 2017

 

V vašem kabinetu imate očiten primer prevaranta, ki se s položaja vladnega uslužbenca okorišča na račun slabih pogojev v kulturi, umetnosti in humanistiki, ter nas, posameznikov, ki kljub tem slabim pogojem razvijamo svetovno odmevne projekte.

 

V Ksevtu, prvi inštituciji na svetu, ki je posvečena razvoju umetnosti in humanistike v vesolju, prav v teh dneh vaš državni sekretar Slapnik in njegova najtesnejša sodelavka kot manifestno gesto ob vstopu države v inštitucijo, namenjeno kulturalizaciji vesolja, nameščata simulator vojaškega letala MIG-21, pripomoček za usposabljanje vojakov, ne pa navdihovanje bodočih znanstvenikov, umetnikov ter razsvetljenih državljanov.

 

Herman Potočnik Noordung je doživel največjo grozo prve svetovne vojne in svaril pred uporabo tehnologij za uničevanje življenj. Zato smo Ksevt osnovali po načelih demilitarizacije in razumevanja vpliva tehnologij na družbo.

 

Da nikoli ni šlo za reševanje Ksevta in kulturalizacije vesolja, temveč za sovražni prevzem objekta v Vitanju, kaže tudi nadaljnje zapletanje ekipe Slapnik/Dokuzov, ki je Ksevt najprej preimenovala v Noordung Space Center, da bi zmanjšala zadrego, pa še v K-SEVT. V imenu Republike Slovenije se igrata z imenom Ksevta, kot bi bil lokal s hitro prehrano.

 

Predlagam vam, da se s Slapnikom temeljito pogovorite in poizveste, kaj je počel z najinim dogovorom, kako s pozicije državnega funkcionarja in državnega javnega zavoda izigrava pravno zaščito intelektualne in druge lastnine prvotnih ustanoviteljev ter na kakšni osnovi si prisvaja nadzor nad 10 milijoni evropskih sredstev, namenjenih intermedijskim umetnikom.

 

Zagotavljam vam, da ne bom dopustil uničenja Ksevta in kot morda počasi spoznavate – sem in bom pri tem vztrajen!

 

 

Miha Turšič,
soustanovitelj Ksevta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/6, Noordwijk, 16. maj 2017

 

 

Zadnji dve leti sem se spraševal, od kod vsa ta blaznost. Od kod potreba po uničenju Ksevta in njegovih ustanoviteljev? Kaj je skriti namen tega?

 

Sedaj se velika slika sestavlja. Ksevt je preveč svetla zgodba, da bi jo prepustili umetnikom. Bil sem moteči element za tiste, ki so Ksevt prepoznali kot priložnost za okoriščanje z javnimi sredstvi. Očitno zamujanje in naglico pri črpanju kohezijskih sredstev nekdo izkorišča za diagonalne rešitve. Kot kaže, poskus mešetarjenja z javnimi sredstvi pooseblja ime in obraz: ali je to mogoče Tadej Slapnik?

 

Toda kdo je Tadej Slapnik? To je vaš državni sekretar, gospod predsednik vlade, ki ste mu zaupali realizacijo najinega dogovora. Tadej Slapnik je oseba, ki se javno predstavlja kot rešitelj. Toda kot zastopnik in izvajalec najinega dogovora ne samo da ni opravil zaupane naloge, dovolil je, da se KSEVT še naprej uničuje in na koncu iz humanistične inštitucije preoblikuje v turistično puhlico. Za mojim hrbtom je spodbujal mojo odstranitev iz zavoda ter sedaj nam, prvotnim ustanoviteljem, onemogoča nadaljnje delovanje. V vašem imenu (kot predstavnik vlade), z našo intelektualno lastnino ter popolnoma brez strokovnega znanja, skupaj z vršilko dolžnosti direktorice, kot se v veliki sliki kaže, pripravlja mehanizme za preusmerjanje in montiranje javnih sredstev.

 

Brez programa in z našimi referencami, se npr. postavlja v vlogo enega od pomembnih prejemnikov 10 milijonov evropskih kohezijskih sredstev za razvoj intermedijske umetnosti v Sloveniji. To so sredstva, namenjena strukturni nadgradnji večdesetletnega dela posameznikov in inštitucij, pionirskih na področju mednarodne sodobne raziskovalne umetnosti.

 

Kot kaže, mu bo to tudi uspelo, saj ima zaledje svoje stranke in militantnega ministra za gospodarstvo. Ima podporo kulturnega ministra, ki je vesel, da se je znebil problematičnih umetnikov. Ima podporo vitanjskega župana, ki je pred leti podrl Potočnikovo spominsko sobo. Ima podporo lokalnega poslovnega kluba, ki bo poleg učno-raziskovalnega laboratorija v Slovenskih Konjicah dobil še referenčno rezidenco v Vitanju. Ima podporo tistih, ki jim bo lahko delil prisvojena sredstva.

 

Nima pa podpore tistih, ki smo Ksevt ustanovili za kulturalizacijo vesolja in smo njegovi zakoniti lastniki.

 

Miha Turšič,
soustanovitelj Ksevta

 

 

 

 

 

 

 

Nimate pravne podlage biti Ksevt.

 

 

4/6, Noordwijk, 15. maj 2017

 

 

Preden vam razkrijem osrednje ime in obraz te večmilijonske prevare, vam želim pokazati, da se naša odgovornost do vesoljskega kulturnega programa niti po moji gladovni stavki niti po dogovoru z vami ni prenehala.

 

Ob otvoritvi Ksevta, pred petimi leti, smo jasno povedali, da KSEVT ni zabaviščni park, ampak raziskovalno-razvojna kulturna inštitucija. Kulturalizacija vesolja raziskuje oblike človeškega delovanja v vesolju ter jih z metodološko distanco predstavlja javnosti. V sodelovanju z ruskimi in ameriškimi vesoljskimi ter številnimi drugimi kulturnimi in raziskovalnimi inštitucijami smo ves čas svojega delovanja počeli točno to.

 

To je bil KSEVT, za kakršnega sva se dogovorila, da se ga bo omogočalo in razvijalo. Ker prevarantska ministrska ekipa (Mlakar, Peršak, Počivalšek) ni sledila temu dogovoru, sem se junija 2016 odločil obstoječo dejavnost zaščiti z registracijo blagovne znamke KSEVT. Registracija je bila uspešno zaključena še pred ustanovitvijo državnega javnega zavoda!

 

Nova vršilka dolžnosti Elena Dokuzov, bivša uslužbenka ministra Počivalška, je bila neprijetno presenečena, ko je ugotovila, da je prevzela zavod, ki nima v lasti ničesar, niti vsebine niti razstavne opreme niti zbirke kulturne dediščine niti knjižnice originalnih del Potočnika, Obertha in von Brauna ter niti lastnega imena.

 

KSEVT smo še vedno prvotni ustanovitelji, državni javni zavod pa je politična prevara ter gospodarska kraja kulturne in intelektualne lastnine.

 

Zavedajoč zadrege, v kateri so se znašli prevaranti, je začela vršilka dolžnosti ustanavljati Noordung Space Center, ki se med drugim ukvarja tudi z igranjem Vojne zvezd, vojne med imperialisti in uporniki. Da, tudi sam nisem mogel verjeti, da je kaj takega zapisano v statutu slovenskega državnega javnega zavoda! Preoblikovanje humanistične inštitucije v militaristično razvedrilo je zločin.

 

Vaša ministrska ekipa vam je očitno veliko stvari prikrila. In kdo povezuje vsa ta imena prevare?

 

Miha Turšič,
soustanovitelj Ksevta

 

 

 

 

 

 

To ni več Ksevt.

 

 

3/6, Noordwijk, 11. maj 2017

 

 

V času moje gladovne stavke ste skupaj s številnimi posamezniki in državnimi inštitucijami priznali, da je Ksevt dosežek, ki ga je potrebno obdržati ter mu omogočiti nadaljnje delo. Zato sva 14. oktobra 2015 v prostorih Moderne galerije sklenila dogovor, da boste omogočili nadaljnje delovanje zavoda in izvajanje zastavljenega kulturnega ter razširjenega medresorskega vesoljskega programa. Dali ste “besedo predsednika vlade”. Ni bilo razloga, da vam ne bi zaupal.

 

Toda reševanje se je sprevrglo v prevaro, ki ima ime in obraz.

 

Dovolili ste prevaro kulturne ministrice in njenega državnega sekretarja Peršaka, ki sta proizvedla birokratski proces o neupravičeni rabi sredstev, da bi ustavila najin dogovor.

 

Na koncu se je poleg vseh tistih, ki so se največkrat sklicevali na ta proces, najbolj okoristil minister Počivalšek, ki ste mu dali mandat za izvedbo najinega dogovora. Nedokazane obtožbe je izrabil za odstranitev nas, prvotnih ustanoviteljev Ksevta, iz procesa usklajevanja ter izvedel sovražni gospodarski prevzem kulturne inštitucije na način, ki smo se ga skozi tranzicijo že nagledali. Najprej izčrpaš podjetje in njegove lastnike, potem ga poceni kupiš, zavržeš vse, česar ne potrebuješ in ohraniš tisto, kar služi tvojim interesom. V zgodovini se je cele tovarne in delovna mesta uničevalo zgolj zaradi zemljišč. V našem primeru se je minister Počivalšek očitno zagledal v ikonični objekt v idiličnem Vitanju.

 

Spomladi 2016 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo predlog novega statuta, ki je temeljil na prepisanem turističnem letaku, in nespremenjen pristal tudi v končnem ustanovnem aktu državnega javnega zavoda. Vsi moji komentarji in predlogi o ohranjanju kulturne inštitucije ter vzpostavljanju medresorskega sodelovanja so bili ignorirani. Pred enim letom mi je bilo sploh prepovedano udeleževati se usklajevalnih sestankov. Minister Počivalšek in njegov sekretar Cantarutti sta samovoljno, izven sprejetih dogovorov, brez konsenza ali pravne podlage, začela preoblikovati humanistično inštitucijo v turistično atrakcijo. Kdo je dal ministru Počivalšku pooblastilo za spreminjanje namembnosti kulturne inštitucije?

 

Junija 2016 je postalo jasno, da minister Počivalšek ne izvaja najinega dogovora, temveč si kot avtoritarni arogantnež prisvaja Ksevt za nekaj drugega. Tako sem bil prisiljen Ksevt zaščititi pred še enim ministrskim blaznežem.

 

Miha Turšič,
soustanovitelj Ksevta

 

 

 

 

 

 

 

 

Začetek konca Ksevta.

 

 

2/6, Noordwijk, 10. maj 2017

 

 

Preden pojasnim poizkus gospodarskega plenjenja kulture, bom na kratko obnovil zgodovino Ksevta:

 

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij je bilo formalno ustanovljeno novembra 2010, kot zasebni zavod za raziskeve in razvoj na področju humanistike, z namenom razvoja in upravljanja s programom kulturalizacije vesolja in kozmifikacije umetnosti v takrat še nezgrajenem objektu v Vitanju.

 

Projekt izgradnje objekta, v katerem deluje Ksevt, je bil izveden pod nazivom “revitalizacija območja kulturnega doma Vitanje”. Občina Vitanje je namreč prepoznala potencial našega večletnega delovanja v sklopu obujanja spomina na pionirja Hermana Potočnika Noordunga in ga hotela združiti s potrebo po prenovi dotrajanega kulturnega doma. Od otvoritve spominske sobe Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju leta 2006 do otvoritve Ksevta 2012 smo ustanovitlji Ksevta v sodelovanju z občino Vitanje, različnimi državnimi inštitucijami ter mednarodnimi partnerji izvedli številne lokalne, nacionalne ter mednarodne dogodke.

 

Ustanovitev zasebnega zavoda 2010 je pomenila formalizacijo prej osebnega udejstvovanja z namenom priprave na začetek delovanja prve inštitucije na svetu, ki se sistematično ukvarja z raziskavami in razvojem kulture, umetnosti in humanistike v vesolju.

 

Zasebni zavod Ksevt je v kratkem obdobju med 2011 in 2014 izvedel skoraj štirideset projektov, v Vitanju, različnih krajih po Sloveniji ter mednarodno. Projekte smo izvajali v sodelovanju s številmi mednarodnimi vesoljskimi in kulturnimi inštitucijami, na Mednarodni vesoljski postaji ter omogočili Sloveniji nastop na osrednjem prizorišču beneškega arhitekturnega bienala. Vsega skupaj smo imeli v tem obdobju okoli 300.000 obiskovalcev.

 

Z nastopom vaše vlade leta 2014 se je vse to končalo. Postopni prehod delovanja iz zasebnega v javni zavod v obdobju 2013-14, ki sta ga omogočila takratni župan občine Vitanje Vetrih ter minister za kulturo Grilc, v obliki vladnega prepoznanja pomena delovanja Ksevta ter financiranju po 67. členu ZUJIK, je vaša ministrica za kulturo ukinila in nas začela sistematično preganjati.

 

Vesel sem, da ste tudi vi v preteklem letu spoznali blaznost ministrice Mlakarjeve in bizarnost njene oprode Močnikove in ju pospremili v zgodovino političnega močvirja, toda gospe nista osamljen primer. Cena, ki jo še danes plačujemo ustanovitelji Ksevta, za vaše učne ure družbenega upravljanja, postaja previsoka.

 

Miha Turšič,
soustanovitelj Ksevta

 

 1. Nebo je črno, Zemlja je modra, razstava, 2011
 2. Obisk kozmonavta Jurija Malenčenka, dogodek, 2011
 3. Pripravljalna konferenca, 2012
 4. Odprta hiša, dogodek, 2012
 5. Otvoritev KSEVT, dogodek, 2012
 6. Herman Potočnik Noordung: 100 monumentalnih vplivov, razstava, 2012
 7. Orbitalna akademija, dogodek, 2012
 8. TEDx, prispevek, 2013
 9. Odprte hiše Slovenije, dogodek, 2013
 10. Chem:sys:reaktor, razstava, 2013
 11. Obisk astronavtke Sunite Williams, dogodek, 2013
 12. Muzejska noč, dogodek, 2013
 13. No gravity, projekcija filma, 2013
 14. Estetika in vesolja, simpozij, 2013
 15. Voyager/ dr. Mavretič, razstava, 2013
 16. Arroblab, razstava, 2013
 17. Out of the Cradle ’13/ Vitanje, simpozij, 2013
 18. Vitanje Svet Svitanje, dogodek, 2013
 19. Bivanje: orbita, razstava, 2014
 20. Voyager/ Nečloveški agent, razstava, 2014
 21. Autonomus Agents in Space, predstavitev na simpoziju, 2014
 22. Out of The Cradle ‘!4/ Topologija nečloveških agentov, organizacija simpozija, 2014
 23. Fascinating times, predstavitev na simpoziju, 2014
 24. Orbitalni okteti, državna proslava in televizijski prenos, 2014
 25. Problem vožnje po vesolju, mednarodna razstava, 2014
 26. Muzejska noč, dogodek, 2014
 27. BIO50/ Opazovati vesolje, razstava, 2014
 28. Orbitalne emisije, dogodek, 2014
 29. Noč raziskovalcev, dogodek, 2014
 30. Odprte hiše, dogodek, 2014
 31. Out of The Cradle/ Opazovalec, organizacija simpozija, 2014
 32. Voyager/ dr. Mavretič, premiera filma in televizijski prenos, 2014
 33. Voyager/ 140AU, razstava, 2014
 34. Spektralni modulator, stalna zbirka, 2014
 35. Prvi svemirski arhitekt, razstava, 2014
 36. Ikone nevidnega, razstava, 2015
 37. Noordung 1995-2015-2045, predstava, 2015
 38. Out of the Cradle ’15/ Habiton, simpozij, 2015
 39. Predmet gravitacije, razstava, 2015
 40. Vitanje v Vesolju: Sunita, premiera filma, 2015
 41. Slovenska vesoljska akademija, razstava, 2015
 42. Slovenska vesoljska avantgarda, dogodek, 2015
 43. Vesoljski vid/ objektivi, razstava, 2016
 44. Slovenska vesoljska akademija, simpozij, 2016
 45. Otvoritev spomenika Jurija Gagarina, 2017

 

 

 

 

 

 

 

Javno pismo Predsedniku vlade RS, dr. Miru Cerarju, ob ustanovitvi državnega javnega zavoda KSEVT.

 

 

1/6, Noordwijk, 9. maj 2017

 

 

Republiko Slovenijo sem zapustil pred tremi meseci, ko je bilo videti, da bo ustanovitev državnega javnega zavoda KSEVT zgolj še ena groteska. Motil sem se. Šele tukaj na Nizozemskem se mi je natančno izostrila velika slika ostudne kraje v Republiki Sloveniji, ki ima svoje ime in obraz.

 

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij smo zasnovali kot prvo javno ustanovo na svetu, ki se zavzema za humanistični, umetniški in civilni razvoj vesoljskih programov. Kaj takega je bilo doslej nemogoče zaradi ozkih interesov globalnega kapitala in vojaške narave nacionalnih politik. V Sloveniji in Evropi delujejo številni odlični znanstveniki, inženirji in ustanove, ki razvijajo novo vesoljsko realnost. Manjka pa vizija človeškosti, podobna tisti, ki je Hermana Potočnika naredila za prvega vesoljskega arhitekta.

 

Naj vas spomnim, da sem gladovno stavko, s katero sem opozoril na uničevanje Ksevta, 16. oktobra 2015 prekinil zaradi vašega zagotovila, da bo ustanovljena funkcionalna državna inštitucija, ki bo nadaljevala izvajanje kulturalizacije vesolja in kozmifikacije umetnosti ter da bodo zagotovljena minimalna strukturna sredstva za njeno delovanje. Za ta korak ste takrat imeli tudi zagotovila resornih ministrov. Ni bilo razloga, da ne bi zaupal “besedi predsednika vlade”.

 

Toda dogajalo se je vse kaj drugega. Leto in pol so trajali kriminalizacija, podtikanja in laži ministrice Mlakarjeve, ministra Peršaka ter njunih sekretarjev Šekoranje in Močnikove. Uničevalo se je že vzpostavljen program, z birokratsko represijo se je onemogočilo financiranje in delovanje zavoda, povzročalo gospodarsko škodo zavodu in občini Vitanje ter ogrožalo varnost slovenske in tuje kulturne dediščine. Čemu?

 

Ves čas sem imel občutek, da je na delu nekaj nerazumljivega. Ne zgolj blaznost posameznika, temveč skupinsko blaznenje novopečenih politikov in njihovih uslužnih birokratov. Vsaj tako se mi je zdelo. A sem se motil. Velika slika se je izostrila. Z ustanovitvijo državnega javnega zavoda je postalo jasno, da je na delu prevara. Ne reševanje, temveč sistematična kraja. Zavod je samovoljno, nepooblaščeno ter brez konsenza v celoti prevzelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kultura, umetnost in humanistika so postale privesek posla in turizma.

 

Ker je logika kraje preveč obsežna in ne prenese enega samega poglavja, bom zaradi jasnosti in temeljitosti v naslednjih dneh v pismih opisal sistemsko prevaro ter poizkus gospodarskega plenjenja kulture.

 

 

Miha Turšič,
soustanovitelj Ksevta

WWW.KSEVT.EUJ'Accuse …!Facebookinfo@ksevt.eu

 

 

 

KSEVT je registrirana blagovna znamka ⎪ 2017